Ringid

 

2016/2017

KOOLILASTELE:

TARTU ERAKOOLI VÄITLUSKLUBI

7.-9. klass

Juhendaja: Tanel Mütt

Olen Tartu Erakooli vilistlane, lõpetasin Tartu Erakooli aastal 2013. Hetkel õpin Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni, järgmine aasta suundun potentsiaalselt edasi Londoni ja Ühendkuningriikide tippülikooli The School of African and Oriental Studies (SOAS). Väitlus on olnud määrava tähtsusega minu tuleviku vormimisel — see hobi arendas just neid oskuseid, mida koolid nagu SOAS ootavad oma potentsiaalsetest tudengitest, näiteks analüüsioskus, avaliku esinemise oskused, võime oma seisukohti kaitsta ja uudishimu maailma vastu. Samuti on väitlus andnud mulle väga suure teadmistepagasi poliitika ja erinevate sotsiaalsete probleemide osas, et edukas olla just akadeemilises keskkonnas. Lisaks, tänu Keskkoolide Meistrivõistlustel edukas olemisele pääsesin Tartu Ülikooli eritingimustel — mind võeti vastu igale erialale peale arstiteadus. Akadeemilises mõttes arendab väitlus just neid oskuseid, mis on vajalikud et sooritada Eesti keele eksam edukalt. Tegelikkuses on kirjand ühe hea väitluskaasuse üleskirjutamine. Kasu oleks ka põhikooliõpilastele. Eesti, sh Tartu parimad keskkoolid väärtustavad väitlust ja uutele potentsiaalsetele kandidaatidele võib see kindlasti plusspunkte anda. Ei saa mainimata jätta ka suurt ja laialdast sotsiaalset võrgustikku, mida väitlus on mulle taganud. Tuttavad ja sõbrad, keda väitlusest olen leidnud õpivad erinevates prestiižsetes ülikoolides, töötavad tähtsates riigiasutustes või edukates erafirmades ja start-upides. Need on need oskused ja eeldused, mis on vajalikud et tänapäeva suhtluspõhisel ja tehnoloogiale keskendunud ühiskonnas hakkama saada ning just neid oskuseid on vaja varakult noorele inimesele õpetada. Tartu Erakooli väitlusklubiga üritan ma noortele inimestele just neid oskuseid edasi anda. Läbi erinevate viiside nagu võistlusliku väitluse tegemise, erinevate teemaloengute, turniiridel käimisega jne.

Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€) ja 2x nädalas (64 tundi õppeaastas 224€)

 

1. ROBOOTIKA/ LEGOROBOTID

alates 6. eluaastast
1x nädalas (45 minutit või  90 minutit)

Uurime roboteid, andureid ning nende tööpõhimõtteid. Kasutame erinevaid robootikakomplekte (nt LEGO WeDo, NXT, EV3, Matrix, Tetrix). Rühmad nii algajaile kui ka edasijõudnuile. Eraldi rühm tüdrukutele.

Juhendajad Taavi Duvin,  Merit Kadastik, Kerri Gertrud Vestberg
Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€) ja 90 minutit tund (64 tundi õppeaastas 224€)

logo_koos_toetajatega

2. PROGEJAD/PROGRAMMEERIMINE

Alates 4. klassist

Programmeerimist õpetav huviring “Progejad”.

NutiLabori eesmärgiks on anda meie huviringi lastele teadmisi ja praktilisi kogemusi programmeerimisest.

 

Vaata Maailma, Elioni, EMT ja Microsofti poolt 2012. aastal algatatud NutiLaborite projekti eesmärgiks on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis.
NutiLabori projekti tutvustuse ja toetajad leiate NutiLabori kodulehelt.

Meie progejaid  toetab Playtech Estonia.

Ringitöö toimub Tartu Erakooli arvutiklassis . Huviringi tegevuse kirjeldus: huviringis omandavad õpilased aasta jooksul esmased programmeerimisalased oskused. Tööd alustatakse robootika programmeerimiskeskkonnas NXT-G. NXT-G on hea eelkõige seetõttu, et omab algajale programmeerijale vajalikku graafilist ja lihtsat kasutajaliidest ning omab õpilase jaoks selget ja kiiret tagasisidet (robot hakkab liikuma või reageerib muud moodi).

Peale esmast tutvust NXT-G keeles asutakse kasutama programmi Scratch, mis on samuti graafiline programmeerimiskeskkond, kuid omab programmeerimise õpetamise seisukohalt paremaid vahendeid.

Peale põhioskuste (tingimused, tsüklid, alamprogrammid) selgeks saamist asutakse õppima NXC keeles. Tegemist on juba tuttavate robotite programeerimise jaoks mõeldud tekstilise programmeerimiskeelega, mis sarnaneb paljuski C-keelele.

Kogu õpe on üles ehitatud selliselt, et tunnid oleks võimalikult atraktiivsed ning õpilaste jaoks motiveerivad. Paarisprogrammeerimise kasutamine aitab arendada laste koostööoskust.

Taavi Duvin – Tartu Ülikooli robootikaspetsialist, omab magistrikraadi informaatikaõpetaja alal ning 4-aastast töökogemust arvutiõpetajana ja kooli IT-spetsialistina. Huvikoolis HuviTERA alustas robootika õpetamist juba 5 aastat tagasi. On osalenud Eesti huvikoolide jaoks tehnika valdkonna robootika ainekava väljatöötamisel. Juhendab Tartu Ülikoolis üliõpilaste bakalaureuse- ja magistritöid (edukalt kaitstud üle 30 töö), seega omab ka mentori kogemust ja valmis oma teadmisi jagama.

Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€) ja 90 minutit tund (64 tundi õppeaastas 224€)

playtech_logo

3. PROGE/ARDUINO

Alates 5. klassist

Õpilastele, kes on varem programmeerimisega tutttav.

Elektroonika valdkonnast: Arduino on programmeeritav arendusplaat, mille külge saab ühendada erinevaid LEDe, mootoreid, andureid jne. Huviringis tutvume põhjalikumalt arduino stardikomplekti ja selle erinevate komponentidega. Õpime koostama lihtsamaid elektroonikaskeeme ja teeme nii lihtsamaid kui ka natuke keerukamaid programme.
Juhendaja Taavi Duvin
90 minutit tund (64 tundi õppeaastas 224€)

4. KOSMOSEKLUBI

 

Alates 1. klassist
Kas Sulle meeldis multikas Wall·E? Aga film Tähesõjad? Tahaksid äkki isegi kunagi kosmosesse lennata? Kui jah, siis oled teretulnud HuviTERA kosmoseklubisse. Tegelikult kosmosesse me veel ei lenda, kuid uurime üheskoos kõike, mida üks päris astronaut teadma peaks. Näiteks milline tunne võiks olla skafandris kosmoselaeva parandada. Või kuidas satelliidid ümber maakera keerlevad. Kuidas leida Põhjanaela ning milline näeb välja Kuu pind? Kuidas kosmoselaevad ehitatud on?
Läbi põnevate tegevuste aitavad juhendajad lastel omandada uusi teadmisi kosmose, füüsika ja astronoomia vallas. Kosmoseklubis lastakse rakette, uuritakse teleskoopi, mängitakse kosmosemänge ja vaadatakse kosmosevideot… aga käiakse ka AHHAA keskuses, Tartu Tähetornis, Tartu Observatooriumis Tõraveres ning Tartu Ülikooli laborites uurimas kuidas päris kosmoseasjandus käib. Ekskursioonidele on teretulnud ka kõik vanemad. Klubi sihtrühmaks on 1.-6. klassi lapsed; koostöö suuremate ja väiksemate vahel aitab arendada lisaks tehnilisele taibule ka sotsiaalseid oskusi.
Klubi tegevust juhendab Arnold Rein Tatunts.
Kaasa aitavad Eesti Astronoomia Selts ning TÜ Kosmose- ja militaartehnoloogiate töörühm.
Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€)

5. TEADUSLABOR

Alates 3. klassist
Miks osad asjad pimedas helendavad? Kuidas lennukid ja linnud õhus püsivad? Kas vee peal saab kõndida? Mis värvi on peegel? Kuidas Maa tekkis? Miks aknast on võimalik läbi näha? Kas ma olen tegelikult olemas? Kuidas aju töötab? Miks osad asjad lõhnavad hästi ja teised halvasti? Miks keerleb Maa ümber Päikese? Kuidas saavad nutitelefonid nii õhukesed olla? Miks me peame sööma? Miks autod ehitatakse katki minema? Ahvidel on nii palju karvu, miks meil ei ole? Mis asjad on globaalne soojenemine ja kliimamuutus ning kuidas nad meid mõjutavad? Kuidas inimesed tekkisid? Miks mulle asjad meelde ei jää? Kuidas elekter töötab? Miks nahkhiir kuuleb midagi mida me ei kuule? Kuidas Päike töötab?

Läbi katsete uurivad õpilased koos juhendajatega seletusi kõige põnevamatele küsimustele, mis noorte peades peituvad. Tööd tehakse nii klassiruumides kui ka väljaspool. Ekskursioonidel käiakse piilumas Tartu Ülikooli teadlaste tegemisi ning saavutusi.

Labori tegevust juhendavad Arnold Rein Tatunts ja Tarvo Metspalu.

Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€)

6. MALE

1.-9. klassile

Male on hea võimalus arendada oma keskendumisoskusi ja mõtlemisvõimet. Osalema on oodatud nii poisid kui tüdrukud.

Juhendaja Aksel Rei
Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€)

7. INGLISE KEEL

1.-2.klassile

Inglise keel on keel, millega saad hakkama väga paljudes riikides, kuhu reisid sind viia võivad. Miks mitte siis tutvuda selle omapärase keele võlude ja ja kultuuriga pisut lähemalt.

Juhendaja Janice Viinalass
Õppemaks: 45 minutit tund (32 tundi õppeaastas 144€)

8. FLÖÖDIÕPE

Flööditundides õpime  noodikirja ja tutvume erinevate rütmidega. Nooditundmine on sama kergelt õpitav kui tähtede tundmine ja saame võimaluse igasuguseid lugusid mängida. Hakkame otsima pillil oma tooni, vaatame, kas meil on ilus mänguasend. Peagi rõõmustame pisipaladega juba oma vanemaid. Meil on võimalus mängida solistina üksi või  klaveri saatel ning  parimatele leiame ehk  kitarrigagi koosmängu võimaluse.

Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga

Juhendaja Lande Lampe-Kits

Individuaaltunni tasu 13 eur

9. SOOLOTUND

4-11 aastased

Individuaaltunnis on võimalik arendada lapse vokaalseid võimeid, loovust ja improvisatsioonivõimet.

Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga

Juhendaja Sirje Nooska või Maia Kapsi

Individuaaltunni tasu 13 eur

10. PILLIÕPE

Individuaaltunnid: akordion,  klaver,  saksofon, klarnet.

Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga

Juhendaja Reet Laube

Individuaaltunni tasu 13 eur 

11. KUNSTILABOR

1.-4.klassile

Katsetame erinevate tehnikatega, külastame paar korda erinevaid näitusi või muuseume koos sealse võimalusega  mingi loova tegevusega tegeleda, teeme valmis  esemeid. Plaan on selline, kuid arvestame ka sellega, millises vanuses ja huvidega lapsed tulevad.
Varem oleme tegelenud: liivakunsti, akvarelli, viltimise, portselanimaali, pärlikunsti, ehete valmistamise, klaasi- ja siidimaali, savist, looduslikust materjalist, lõngast ja paberist meisterdamisega. Oluline on see, et sünniksid asjad, mida laps saab kasutada või kinkida.
Katsetame erinevaid kunstipoes olevaid vahendeid.

Juhendaja Kaie Kubri

Õppemaks: 45 min tund (32 tundi õppeaastas 184€)

 

12. PÄRLIRING

Alates 1. klassist

Pärliringis õpime tundma pärlimaailma tegelasi ja tutvume nende valmistamise nippidega. Pärlimaailm on väga kirju erinevate värvide ja kujundite poolest. Meisterdame erinevaid loomi, linde, putukaid-mutukaid, lilli jne. Kindlasti pakub kogu see protsess rahu ja valmiv tulem rõõmu.

Juhendaja Regina Pai
Õppemaks: 45 min tund (32 tundi õppeaastas 184€)

13. NÄITERING TEATERA

1.-4. klassile ja 5.-7.klassile

Näiteringis kehastume kõikvõimalikeks tegelasteks ja satume ettearvamatutesse olukordadesse ja kohtadesse, sest teatris on kõik võimalik! Teatrimängude, improvisatsiooni ja etüüdide kaudu arendame koostööd, loovust, kujutlusvõimet, kiiret mõtlemist, esinemisoskust ja esinemisjulgust ning suulist ja kehalist väljendusoskust. Loome koos lühemaid ja pikemaid lavastusi. Õpime, kuidas laval olla, liikuda ja häält teha. Kevadel paneme end proovile ka suuremal laval osaledes Tartu kooliteatrite festivalil.

Juhendaja Hedvy Arula

Õppemaks: 90 minutit tund (64 tundi õppeaastas 184 €)

 MUDILASTELE

3-7 AASTASTELE:

1.  MUUSIKARING

3-4 aastased

5-6 aastased

Muusikaringis on tähelepanu muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: laulmine, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine. Põhiline on, et laps tunneks rõõmu nii hakkamasaamisest kui ka eneseväljendusest. Muusikaringi eesmärgiks on arendada laste muusikalisi võimeid ja oskusi ning loovust väiksemas grupis, et arvestada laste individuaalsust.

Juhendaja Maia kapsi
Õppemaks: 1x nädalas (32 tundi õppeaastas 144€)

2.  KUNSTIRING

4-6 aastased

Maalime: paberile, klaasile, kangale. Joonistame söe ja rasvakriitidega. Kasutame erinevaid trükkimistehnikaid (mullikile, puulehed, lainepapp, śabloonid, templid, kork) Valmistame kollaźe. Dekoreerime taaskasutatavaid esemeid. Meisterdame näpunukke, kaarte, loomi, paberlilli ja palju muud põnevat.

Juhendaja Marge Laius

Õppemaks: 1xnädalas  (32 tundi õppeaastas 184€)

Lähemalt näed siit: “Teeme koos” blogi

3. SPORDIRING

3-4 aastased

5-6 aastased

Spordiringis saavad lapsed hüpata, joosta, ronida, mängida palli, läbida takistusribasid jne, arenemaks osavateks ja aktiivseteks.

Juhendaja Karel Viigipuu

Õppemaks: 1x nädalas (32 tundi õppeaastas 144€) või  2xnädalas (64 tundi õppeaastas 224€)

4. TANTSURING

3-4 aastased

5-6 aastased

Tantsutunnis teeme rütmioskust arendavaid lõbusaid mänge, õpime meeleolukaid kaasaegseid tantse, kasutades erinevaid vahendeid. Laps saab mängu-, tantsu- ja esinemisrõõmu 🙂

Juhendaja: Kairi Paama

Õppemaks: 1x nädalas (32 tundi õppeaastas 144€)

 

5. LEGOTERAKE

Alates 5ndast eluaastast.

Ringis teeme tutvust legorobotitega WeDo. Meisterdame erinevaid roboteid ja paneme need arvuti abil liikuma.

Juhendaja Merit Kadastik

Õppemaks: 1x nädalas (32 tundi õppeaastas 144€)

 

Info ringide kohta:

Kontakt:

Anne Masing

tel: 520 7660

e-post: anne@huvitera.ee