fbpx

Изучение эстонского языка через робототехнику

Robootika, teadus ja tehnoloogia, Haridus, pedagoogika, keeleõpe
Robootika - HuviTERA huviringid lastele Tartus

Развивающие занятия для детей 1-3 классов, чьим родным языком является русский язык. Кружок идет одновременно на русском и эстонском языках.
На занятиях детей знакомят с основами конструирования, моделирования, принципами робототехники и механики. Ученики собирают простые механизмы, похожие на животных, транспорт, персонажей, при этом практикуя простейшую лексику эстонского языка.

Robootika eesti keele õppena
Huviring on mõeldud esimese kooliastme õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel. Eesmärgiks tekitada huvi tehnikavaldkonna vastu ning robootikaõpetuse kaudu arendada eesti keele sõnavara ning anda juurde oskust ja julgust eesti keeles suhelda. Huviringis tutvutakse erinevate robootikakomplektidega, ehitatakse ise roboteid ja õpitakse koostama lihtsamaid programme.

Inga Mander

Olen TERA koolis vene keele õpetaja ning sellest õppeaastast seon keeleõpet ka robootikaga.
Kokkamine on olnud alati minu suur kirg. Väga lihtne on osta poest valmistoitu või poolfabrikaate. Aga mina leian, et tervislikum ja mõnusam on ju ise valmistada “ausat” toitu. Nii on selge ja näha, mida lisad ja kasutad toidu valmistamiseks!
Ehteid olen juba meisterdanud üle 20-ne aasta. Polümeersaviehted on minu eriti suur kirg. Mulle meeldib värvide ja tekstuuridega mängida. Ja mis on veel ägedam kui sa ise saad neid kanda ja ka sinu sõbrad neid igapäevaselt kannavad!

Ainekava

Eesti keel läbi robootika huviring kuulub üldkultuuri, täpsemalt keele valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud esimese kooliastme õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel ja kes on huvitatud eesti keele õppest ning robootikast.

Õppe-eesmärgid

– Arendada eesti keele sõnavara;
– anda juurde oskust ja julgust suhelda eesti keeles;
– õppida lugema ja kirjutama lihtsamaid eestikeelseid tekste;
– äratada robootika kaudu huvi tehnikavaldkonna vastu;
– arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu;
– anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koosamiseks;
– suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvesamise oskuste kujunemist.

Õpiväljundid

– Saab aru suulisest kõnest õpitud sõnavara piires;
– soovib ja tahab eesti keeles suhelda;
– oskab moodustada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja vastata tuttavatele küsimustele;
– loeb ja kirjutab eesti keeles vanusele vastavaid lühemaid tekste;
– teab, mis on robot ning oskab ära tunda tavaelus kasutatavaid roboteid;
– oskab hinnata andurite vajalikkust ning teab nende üldisi tööpõhimõtteid;
– tunneb end kindlalt graafilise programmeerimiskeskkonnas ning oskab kasutada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppeteemad on jaotatud 30 tunnile ja tegevus tunnis on kohandatud vastavalt õpilaste vanusele, oskustele ja kogemustele. Kõikide teemade käsitlus toimub läbi suhtluse, robotite ehituse, mängu. Õppeaasta jooksul puututakse muuhulgas kokku järgmiste teemadega: perekond, sõbrad, aeg, kodu, kool, töö, inimene, kultuur, tervis, tähtpäevad. Õpilane saab teada, mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga.

– Robootika ja programmeerimisega seotud eestikeelne sõnavara, väljendid ja terminid.
– Sissejuhatus. Robotite ja muude vajalike vahendite kasutamine ja hoidmine; (tahvel)arvutis orienteerumine, rakenduste avamine-sulgemine; erinevate algtaseme robotite sisse-välja lülitamine, (tahvel)arvutiga ühendamine ja laadimine.
– Ekraanivabalt programmeeritavate robotite kasutamine. Tutvutakse erinevate robotitega (Codey Rocky, Dash, Sphero), pannakse neid liikuma ja suhtlema erinevatel teemadel.
– Juhendi põhjal lihtsa konstruktsiooniga roboti ehitamine. Näiteks ehitatakse tähtpäeva teemaline robot.
– Visuaalse programmeerimiskeele kasutamine lihtsa ja lühikese programmi koostamiseks. Näiteks programmeeritakse Scratch programmis enda päeva teemaline animatsioon ja esitletakse seda teistele.
– Programmi koostamise loogika; plokkide õige järjestamine.
– Andurite ning lihtsamate programmeerimisvõtete kasutamine programmi koostamisel (kordamine, tingimused).

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Tunnid toimuvad vajalike õppevahenditega (robotid, robootikakomplektid, tahvelarvutid) sisustatud robootikaklassis.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi. Õpe toimub minimaalselt üks kord nädalas üks tund korraga (45 minutit). Õppetund toimub robootikaklassis ja koosneb teoreetilisest ning sellele järgnevast praktilisest osast.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 1. kooliastme vene emakeelega õpilastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste arengust saavad vanemad pidevalt teavet lapsi kuulates, nende töid nähes ja õpetajaga vesteldes.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass

Õpetaja:

Inga Mander

Toimumisajad:

Teisipäev 14.45-15.30

Toimumiskoht:

Koostööruum (Tehnikapesa taga)

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 min/30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Tuuli Hiiesalu

TäheTERA, LõunaTERA
1.-3. klass
ainult 1. klassi lastele

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>