Osalejad: alates 6. klassist
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendaja: Taavi Duvin
Õppetasu- ja maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvuda erinevate 3D printimise võimalustega. Samuti tehakse tutvust nii 3D printeri riistvaralise poolega kui ka 3D mudelite loomise tarkvaraga.
Juhendaja omab magistrikraadi informaatikaõpetaja erialal. Töökogemus on nii arvutiõpetaja, kooli IT-spetsialisti kui ka üliõpilaste bakalaureuse- ja magistritööde juhendajana. On osalenud ka Eesti huvikoolide jaoks tehnika valdkonna robootika ainekava väljatöötamisel.