fbpx

3D ja veebidisain

Multimeedia ja veebidisain
3D ja veebidisain - HuviTERA huviringid lastele Tartus

3D ja veebidisain on huviring, mis aitab õppijatel aru saada disainiprotsessi olemusest ning õppida kasutama erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid 3D-objektide, veebilehtede, postrite, infolehtede, laua- ja kaardimängude ning paljude muude omanäoliste toodete ja trükiste disainimiseks. Huviring arendab õpilaste loovust ja oskust leida oma mõtete visualiseerimiseks parim lahendus.
Huviring on mõeldud teise ja kolmanda kooliastme õpilasele, keda huvitab graafiline disain, 3D disain, mängud, töö arvuti ja oma kätega.

Meelis Brikker

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia eriala ja Tartu Kunstikooli illustraatori kutseõppe. Hetkel töötab loodusainete õpetajana Tartu Erakoolis, õpetades peamiselt füüsikat, loodusõpetust ja bioloogiat, kuid tegutseb jätkuvalt vabakutselise illustraatorina – tema illustreeritud õpikuid võib kohata eelkõige põhikooliealiste õpilaste koolikottides. Erinevaid kodumaiseid ja rahvusvahelisi mänguringe on õpetaja juhendanud alates aastast 2011. Varasemalt on õpetaja töötanud haridustehnoloogia spetsialistina haridusteaduste instituudis ja koolitanud õpetajaid muuhulgas ka digikunsti ja õppe mängustamise teemadel.

Ainekava

3D ja veebidisaini huviring kuulub kujutava kunsti valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud õpilastele, keda huvitab graafiline disain, 3D disain, töö arvuti ja oma kätega.

Õppe-eesmärgid

– Tutvuda disaini mõiste ja olemusega;
– arendada õpilaste loovust, oskust leida oma mõtete visualiseerimiseks parim lahendus;
– tutvuda lihtsamate graafilise disaini programmide ning kodulehtede loomise keskkondadega;
– tutvuda 3D-printerite ehituse ja tööpõhimõtetega ning õppida valima, looma ja trükiks ette valmistama 3D mudeleid;
– tutvuda 3D prinditud mudelite ja trükiste järeltöötlusega.

Õpiväljundid

– Tunneb disaini mõistet, oskab disainiprotsessil arvestada sihtrühma eelistuste ja vajadustega;
– teab erinevaid veebikeskkondi ja programme graafilise disaini ja 3D disaini praktiseerimiseks ning oskab neid kasutada;
– suudab eelprogrammeeritud malle kasutades valmis teha lihtsamaid kodulehti;
– oskab ette valmistada ja välja printida erinevaid 3D mudeleid ning trükiseid.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, et täita praktilisi ülesandeid. Õppekava põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel ja rühmatööl.

Õpisisu teemad:

– Disaini mõiste, disainiprotsessi etapid, s.h. inspiratsiooni otsimine, materjalide valimine, visandamine ja prototüüpimine, turu-uuring jt.
– Tootedisain, toodete disain lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja eelistustest.
– Mängudisain, mängude mehaaniline ja graafiline disain.
– Kodulehe või blogi loomine – kasutades vabavaralisi keskkondi ja valmis malle luuakse oma koduleht või blogi.
– Pilditöötlus – pildistamise põhimõtted, vabavaralised võimalused fototöötluseks.
– Plakatite, infolehtede, infograafika kujundamine – kujunduse üldpõhimõtted, veebipõhised ja vabavaralised kujunduskeskkonnad.
– 3D disain – mudelite otsimine, valmistamine ja trükiettevalmistus, järeltöötlus ning printeri käsitlus ning hooldus.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on stabiilne internetiühendus ning võimalus kasutada erinevaid seadmeid.
Tööks vajalikud vahendid:
– Arvutid koos vajaliku tarkvaraga
– Fotokaamerad
– Statiivid
– 3D printerid ja materjalid

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (üks 90-minutiline tund nädalas).
Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks ja sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. Õpe toimub vastavalt tunni sisule kas arvutiklassis või kunstiklassis.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud teise ja kolmanda kooliastme õpilasele, keda huvitab graafiline disain, 3D disain, töö arvuti ja oma kätega.
Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestastamine toimub peamiselt suuliselt ning töö käigus. Lisaks õpetajale annavad tööle tagasisidet ka kaasõpilased. Aasta lõpuks pannakse õpilaste töödest kokku digitaalne portfoolio.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpus saab lõpetamise tingimused täitnud õpilane tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

4.-6. klass
7.-9. klass

alates 6. klass

Õpetaja:

Meelis Brikker

Toimumisajad:

Esmaspäev 15.30-17.00

Toimumiskoht:

Innovatsioonipesa

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 minutit/ 30 tundi õppeaastas
280€ õppeaasta/ osamaksetena 8 x 35€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Monika Zirkel

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, Täiskasvanud

Regina Pai

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>