Osalejad: 1.- 4. klass
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendajad: Tuuli Hiiesalu, Keret Altpere
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon), kirjutada oma animafilmi stsenaarium, õppida kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme (Movie Maker, Audacity), arendada loovust. Õppeaasta lõpus toimub animafilmide esilinastus. Osalejaid võiks huvitada animafilm, töö kaamera ja arvutiga. Vajalikud kaamerad, statiivid ja programmid on HuviTERAl olemas, aga soovi korral võib kasutada ka oma vahendeid.

Tuuli Hiiesalu on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala. Töötanud muuhulgas meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajana ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialistina.
Keret Altpere on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia. Alates 2011. aastast on töötanud Tartu Erakooli kunsti-, käsitöö ja kodunduse õpetajana ning viinud läbi animatsiooni huvitundi.

Animatsiooniringi tegevust toetab Tartu linn.