Osalejad: 2.- 4. klass, alates 5. klass
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetajad: Tuuli Hiiesalu, Keret Altpere
Õppetasu ja -maht: *Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

184€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 23€
2.-4. klass: 1 kord nädalas 60 minutit/ 30 tundi õppeaastas

256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
alates 5. klass: 1 kord nädalas 90 minutit/ 30 tundi õppeaastas

Huviringi eesmärgiks on tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon), kirjutada oma animafilmi stsenaarium, õppida kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme (iMovie, Audacity), arendada loovust. Osalejaid võiks huvitada animafilm, töö kaamera ja arvutiga. Vajalikud kaamerad, statiivid ja programmid on HuviTERAl olemas, aga soovi korral võib kasutada ka oma vahendeid.

Tuuli Hiiesalu on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala. Töötanud muuhulgas meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajana ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialistina. Läbinud erinevaid animatsioonikursuseid ning juhendanud HuviTERA animatsiooniringi.
Keret Altpere on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia. Alates 2011. aastast on töötanud Tartu Erakooli kunsti-, käsitöö ja kodunduse õpetajana ning viinud läbi animatsiooni huvitundi.