Toimumisaeg ja -koht: kokkuleppel juhendajaga
Juhendaja: Lande Lampe-Kits
Õppetasu: 45 min/ 14€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Flöödiõppe eesmärgiks on arendada flöödimängu (fifeflööt, plokkflööt ja põikflööt) oskust. Tutvutakse flöödiga, pillimängu asendi, -võtete ja vajaliku hingamisega. Õpitakse noodilugemisoskust, rütme, lihtsamaid muusikatermineid. Flöödiõpe aitab avastada oma kuulmismeel, arendada esinemisjulgust, leida rõõmu muusikast ja seeläbi arendada oma isiksust. Õpitakse ennast väljendama muusika kaudu. Toimuvad nii soolo- kui ka ansamblitunnid.
Osalejal võiks olla soov flöödimänguga tutvust teha, vanus ei ole oluline, tahe on põhiline.

Juhendajal on varasem töökogemus Vanemuise Teatri orkestris, praegu õpetab flööti lisaks Huviterale ka Elleri nim. Tartu Muusikakoolis ja Nõo Muusikakoolis.