Osalejad: 4-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja:
Õppetasu ja -maht: 200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on lapse loovuse arendamine läbi mitmekülgsete tegevuste: maalimine paberile ja kangale, joonistamine söe ja rasvakriitidega, erinevate trükkimistehnikate kasutamine ning meisterdamine. Ringitundides on olulisel kohal tegutsemisrõõm ning kunsti tegemise ja vaatamise nautimine.

Õpetaja on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti erialal ning on omandanud Tartu Ülikoolis kunstiõpetuse õpetaja kutse. Lisaks HuviTerale töötab ta Tartu Erakooli loovusõpetajana ning Kõrgema Kunstikooli Pallas külalislektorina.