Osalejad: 4-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Carolin Arnold
Õppetasu ja -maht: 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvuda eripäraste liikumistega läbi tantsu ning mängu, tutvuda erinevate tantsuelementidega ning arendada loomingulist mõtlemist ja liikumise tundlikkust. Õpilased töötavad nii individuaalselt, paarides kui ka grupiti.