Osalejad: 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Johanna Angela Bremen
Õppetasu ja -maht: 184€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 23€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robotite, nende ehitamise ja programmeerimisega. Kasutatakse WeDo robootikakomplekte, lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega (Dash, Codey Rocky) ja puututakse kokku lihtsama programmeerimisega. Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi.

Õpetaja on lõpetanud Tartu ülikoolis informaatikat eriala ja inglise keele kõrvaleriala ning sel ajal läbinud ka erinevaid robootikaga seotud aineid. Robootikaga on tegelenud peaaegu kümme aastat, sellest umbes pool on olnud õpetajarollis. Lisaks on osalenud mitmetel robootikavõistlustel nii võistleja kui ka juhendaja rollis.