Osalejad: alates 1. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Regina Pai
Õppetasu ja -maht: 200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€
1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada loovust ja käelist tegevust läbi käsitöö erinevate tehnikate. Tutvutakse erinevate materjalidega, õpitakse tundma käsitööga seotud masinaid (õmblusmasin, triikraud, lõikurikomplekt, sissixi masin), disainitakse ja tehakse valmis ise vastavalt oskustele ja eale erinevaid praktilisi esemeid.

Õpetaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala. Töötab Tartu Erakoolis kodundus- ja käsitööõpetajana alates 2013. aastast. HuviTERAs juhendab ka klaasvitraaži ja kokakunsti huviringi.