Osalejad: 1.-6. klass (algajad ja edasijõudnud)
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Tuuli Hiiesalu
Õppetasu ja -maht: 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmägiks on eelkõige arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, aga ka meeskonnatööoskust, suhtlusoskust, analüüsivõimet, loovust ning empaatiat. Samuti parandavad mõttemängud mälu ning aitavad kaasa strateegilisele mõtlemisele. Tunnis õpitakse mängude reegleid ja strateegiaid alustades lihtsamatest mängudest ja liikudes järk-järgult keerulisemate mängude suunas. Mängude valikul arvestatakse õpilaste vanuste, huvide ja soovidega.

Õpetaja on male ja mõttemängudega tegelenud lapsest alates, osalenud erinevatel turniiridel ning läbinud “Male koolidesse” koolituse. On klassiõpetajana õpetanud malet matemaatikatundides ning juhendanud male huviringe erinevates koolides.