Osalejad: alates 6. klass
Toimumisaeg ja –koht:
Õpetajad:
Meelis Brikker, Tuuli Hiiesalu
Õppetasu ja –maht: 280€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 35€
1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Multimeedia huviring aitab õppijatel aru saada, mis on meedia, kuidas see toimib ning võimaldab erinevaid multimeedia objekte (foto, video, veebileht) luues visualiseerida oma mõtteid. Tutvutakse meedia mõiste ja olemusega ning harjutatakse erinevate meediatekstide kirjutamist. Samuti tutvutakse foto-, heli- ja videotöötluse põhimõtete ning lihtsamate kodulehe loomise keskkondadega, harjutatakse esitluse koostamist ja esitlemist. Ühiselt leitakse sobiv väljund (veebileht, ajaleht, raadiosaade, telesaade), kus oma loomingut esitleda.

Õpetaja Tuuli on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala. Töötanud muuhulgas meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajana ning Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialistina.
Õpetaja Meelis on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia eriala ja Tartu Kunstikooli illustraatori kutseõppe. Ta on olnud vabakutseline illustraator ja hobifotograaf enam kui 12 aastat ning tegelenud fotograafiaga ka poolprofessionaalsel tasemel. Varasemalt on ta töötanud ligi 5 aastat haridustehnoloogia spetsialistina Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis.