Osalejad: 1.-9. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetajad: Johanna Angela Bremen
Õppetasu- ja maht: *Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 45 min (erinevad vanused ja tasemed)/ 30 tundi õppeaastas
Algajate grupp avaneb lisaks ka hommikusse aega!

Edasijõudnud: 280€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 35€
1 kord nädalas 90 min (edasijõudnud, läbitud vähemalt 2 aastat koolilaste robootikat)/ 30 tundi õppeaastas

Huviringi eesmärgiks on robotite, andurite ning nende tööpõhimõtete uurimine. Kasutatakse vastavalt tasemetele erinevaid robootikakomplekte (LEGO WeDo, Spike Prime, NXT, EV3). Ringis ehitatakse ja programmeeritakse erinevaid roboteid, suuremat rõhku pööratakse erinevate andurite kasutamisele. Samuti lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega nagu Dash, Codey Rocky, Sphero. Edasijõudnute grupil on võimalik osaleda erinevatel robootikavõistlustel (FLL, Robomiku Lahing ja ka piirkondlikud võistlused). Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd.

Õpetaja on lõpetanud Tartu ülikoolis informaatikat eriala ja inglise keele kõrvaleriala ning sel ajal läbinud ka erinevaid robootikaga seotud aineid. Robootikaga on tegelenud peaaegu kümme aastat, sellest umbes pool on olnud õpetajarollis. Lisaks on osalenud mitmetel robootikavõistlustel nii võistleja kui ka juhendaja rollis.