Osalejad: 1.-3. klass, 4.-6. klass
Toimumisaeg ja -koht: 
Õpetaja: Kaiti Vasiljeva
Õppetasu- ja maht:
1.-3. klass 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas, 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
4.-6. klass 1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas, 200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse füüsilisi võimeid ja koostööoskust, tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsed tegevused tunnis (korvpall, rahvastepall, saalihoki, jalgpall, käsipall jms) nii sise- kui ka välitingimustes annavad juurde osavust ja vastupidavust.

Õpetaja on aktiivselt tegelenud korvpalli mängimisega juba lapsepõlvest peale. Tänaseks jagab ta korvpallitarkust treenerina Tartu Ülikooli korvpallikoolis ja Tartu Kalevi spordiklubis. Lisaks viib läbi pallitreeningu huviringe Tartu erinevates lasteaedades. Treeneritöö kõrvalt on ta liikumisõpetaja meie Terakese lasteaias.