Osalejad: 1.-4. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Kertu Kuusksalu
Õppetasu ja -maht: 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tekitada ja hoida lastes huvi ja uudishimu loodusteaduste vastu. Teaduslaboris õpitakse läbi uurimise, katsetamise ning arendatakse käelisi oskusi läbi ise tegemise. Ringitundides tehakse erinevaid katseid, ehitatakse mudeleid ja proovitakse leiutada midagi päris uut. Nokitsetakse üksinda ja töötatakse meeskonnas, tegutsetakse siseruumis ja vahel ka õues. Osalema on oodatud nii väiksemad kui suuremad teadushuvilised ja tegutsemistahtelised lapsed.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja eriala. Ta on töötanud 4 aastat Tartu Erakoolis loodusõpetuse õpetajana ja lisaks juhendanud loodusteaduslikku huvitundi.