Osalejad: 1.- 3. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Kadri Lõhmus
Õppetasu ja -maht: 200€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 25€
1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Draamaõpetuse eesmärgiks on kujundada loovat ja mitmekülgset isiksust, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, koolis, avalikus elus. Draamaõpetuses on tähtis koht loovusel, kujutlusvõime arendamisel, seoste loomisel, ruumilise mõtlemise kujundamisel. Draamaõpetuse üks eesmärk on eneseväljenduse kujundamine, mõtteselgus, teksti mõistmine ja analüüsioskus. Korrektne käitumine, enesekontroll, oskus lahendada olukordi – on aktiivse ja tolerantse kodaniku kujundamisel olulise tähtsusega. Draamaõpetuse kaudu suunatakse õpilast olema oma vaadetes ja mõtetes julge. Draamaringis arendatakse õpilase aktiivsust, enesekindlust, erinevaid võimeid ja andeid.

Õpetaja on õppinud näitejuhtimist. Olen õpetanud näitekunsti ja näidelnud koos laste ning noortega 22 aastat. Minu õpetajateks ja kaasamõtlejateks on olnud Rudolf Allabert, Aleksander Eelmaa, Anu Lamp, Kalju Komissarov ning Indrek Sammul.