Osalejad: 2.-4. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Tuuli Hiiesalu
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon), kirjutada oma animafilmi stsenaarium, õppida kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme (iMovie, Audacity), arendada loovust. Osalejaid võiks huvitada animafilm, töö kaamera ja arvutiga.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala ning läbinud erinevaid animatsioonikursuseid. Töötanud muuhulgas meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajana ning juhendanud HuviTERAs mitmeid huviringe.