Osalejad: 1.-3. klass, 4.-6. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetajad: Koit Krusberg
Õppetasu- ja maht:
168€ õppeaasta/osade kaupa 8 x 21€ (1.-3.kl), 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas (1.-3.kl)
200€ õppeaasta/osade kaupa 8 x 25€ (4.-6.kl), 1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas (4.-6.kl)
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on robotite, andurite ning nende tööpõhimõtete uurimine. Kasutatakse Lego robootikakomplekte ja lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega (Dash, Codey Rocky). Ringis ehitatakse ja programmeeritakse erinevaid roboteid, suuremat rõhku pööratakse erinevate andurite kasutamisele. Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd.