Osalejad: 1.-5. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja:
Õppetasu ja -maht: 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tekitada ja hoida lastes huvi ja uudishimu loodusteaduste vastu. Õpitakse läbi uurimise, katsetamise ning arendatakse käelisi oskusi. Ringitundides tehakse katseid ja teadusteatrit, ehitatakse mudeleid ja proovitakse leiutada midagi päris uut, nokitsetakse üksinda ja töötatakse meeskonnas, tegutsetakse siseruumis ja võimalusel ka õues.