Osalejad: 1.-3. klass
Toimumisaeg ja -koht: 
Õpetaja: Marlene Altmäe
Õppetasu- ja maht: 168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse üldkehalisi võimeid ja koostööoskust ning tekitada heaolutunne liikumisest. Tunnis viiakse läbi mitmekülgseid liikumistegevusi (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, liikumismängud, takistusrajad jms), mis arendavad lapse osavust ja vastupidavust.

Õpetaja on aktiivselt tegelenud võrkpalli, võimlemise ja tantsuga. Ta on mitmes erinevas klubis töötanud rühma- ja tantsutreenerina. Hetkel töötab ta Tartu Erakooli LõunaTeras liikumisõpetajana ja Tartu Ülikooli Akadeemilineses Spordiklubis rühmatreenerina.