fbpx

Käsitöö stuudio

Kunst, käsitöö ja kokandus

Käsitöö stuudio – huviringi eesmärgiks on arendada noortes loovust ning anda põhiteadmised ja oskused käsitöö tehnika ja vahendite kasutamisest.
Õpitakse erinevaid käsitöö tehnikaid (õmblemine, tikkimine, heegeldamine, makramee, viltimine, pärlitööd, klaasitööd jne). Tutvutakse erinevate materjalidega ja õpitakse tundma käsitööga seotud masinaid (õmblusmasin, triikraud, lõikurikomplekt, sissixi masin). Disainitakse ja tehakse valmis ise vastavalt oskustele ja eale erinevaid praktilisi esemeid (kotid, padjad, pehmed mänguasjad, ehted, kaunistus esemed jne).
Laseme loovusel lennata!

Regina Pai

Õpetaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala. Töötab Tartu Erakoolis kodundus- ja käsitööõpetajana alates 2013. aastast. Õpetaja on avatud uute käeliste oskuste õppimisele ja katsetamisele ning juba õpitud oskuste lihvimisele/arendamisele.
HuviTERAs juhendab käsitöö ja kokakunsti huviringi.

Ainekava

Disaini- ja käsitööring kuulub kujutava kunsti ja käsitöö valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 1.-7. klassi lastele, kellel on soov tegeleda erinevate käsitöö tehnikaga. Ringis avastatakse enda loomingulisi võimed, arendatakse loovust ning käelisi oskusi läbi praktilise tegevuse.

Õppe-eesmärgid

Õpilase loovuse ja eneseväljendusoskuse arendamine, oma tegevuse eesmärgistamine ning kavandadamine; 

– anda põhiteadmised ja oskused käsitöö tehnika ja vahendite kasutamisest;
– iseseisva töö oskuse kujundamine, et otsustada, teha valikuid ja kanda vastutust;
– anda oskus töötada iseseisvalt ning olla valmis koostööks; 

– omandada algteadmised erinevatest käsitöö tehnikatest.


Õpiväljundid

Rikastub iga lapse fantaasia, suureneb loovus ning ta tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
– areneb lapse vaatlus oskus ja ilumeel;
– areneb lapse silma ja käe koostöö;
– laps oskab hinnata head ja huvitavat oma kaaslaste ja iseenda töös;
– laps oskab õpetaja suulise juhendamise ning videojuhendi järgi töötada;
– oskab kasutada õpitud tehnikaid ja erinevaid materjale;
– oskab ohutult ja sihipäraselt kasutada erinevaid töövahendeid;
– suudab töötada nii iseseisvalt kui rühmas;
– katsetab julgelt erinevaid erinevaid materjale ja töövahendeid;
– kujundab õiged ja ohutud töövõtted.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppesisus toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega. Töös rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskondi ning õppe materjale ja -vahendeid, samuti külastatakse muuseume ning näituseid. Rõhk on loovusel (disainimine). Joonistatakse kavandeid ja kujundatakse enda mõeldud esemeid.

Õppesisu:
– Tutvutakse erinevate materjalidega (tekstiil, paber, klaas, metall, puit jms).
– Tutvutakse seadmete (õmblusmasin, lihvimismasin, lõikurid jne) kasutamise ohutusnõuetega.
– Õpitakse tööjuhendeid lugema ja nende järgi töötama.
– Tutvutakse erinevate käsitöö tehnikatega (õmblemine, heegeldamine, kudumine, tikkimine, voltimine, viltimine, punumine, sizziks, klaasvitraaž jne), tehakse proovitöid ning erinevaid esemeid.
– Tööde tegemisel arvestatakse erinevate tähtpäevadega, kingituste valmistamine (jõulud, sünnipäevad jne).
– Tutvutakse kompositsiooni ja värvusõpetusega.
– Katsetatakse erinevate värvide, materjalide ja tehnikatega.
– Oma käsitööesemete disainimine ja valmistamine.
– Kodu kaunistamisega tutvumine. Sinna esemete valmistamine. (Seinakaunistused, aknakaunistused jne).

Vajalikud töö- ja õppevahendid

– Erinevad käsitöötarbed: õmblusmasinad, käärid, lõikurid, nõelad jne.
– Erinevad käsitöö materjalid: kangad, niidid, paelad, pitsid jne.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi (ühe tunni pikkus 60 minutit või 90 minutit). Huviringis saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 9. klassi õpilased. Õppeaasta jooksul on õpilasel võimalik huviringi raames tutvuda erinevate käsitöötehnikatega ning disainida ja valmistada päris enda käsitööese. Õppetööks kasutatakse HuviTERA ja Tartu Erakooli õpperuume. Õppetöö toimub väiksemates gruppides.

Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks ja sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. Õppekava elluviimisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid võimeid ning võimalusi. Õppekavaarendus toimub pidevalt, vastavalt õpilaste arengule ja edasijõudmisele. Õppekava vaadatakse üle, täiendatakse ja parandatakse üks kord aastas.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 1.-7. klassi õpilastele, keda huvitab käsitöö ja disainimine. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

– Tööde vaatlus ja sõnaline tagasiside tunnis.
– Õpilased analüüsivad juhendaja abiga enda ja kaaslaste töid ning annavad tagasisidet.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

TäheTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Regina Pai

Toimumisajad:

Sel õppeaastal gruppi ei avanud.

Toimumiskoht:

Käsitööklass

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
200€/aasta, osamaksetena 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>