Osalejad: alates 1. klassist
Toimumisaeg ja –koht: tunniplaan
Juhendaja: Regina Pai
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on lapse loovuse- ja käelise tegevuse arendamine, luues mitmesuguseid vitraaže ja samas tehnikas valmistatud esemeid. Esmalt tehakse tutvust Tiffany tehnikaga (väikeste värviliste klaasitükikeste ühendamine looklevate tinajoontega), seejärel luuakse kavandid vitraaźi valmistamiseks. Kui tehnika on selge ja esmased kogemused saadud, on õpilastel võimalus enda tööd ise planeerida. Võimalik on valmistada järgmiseid esemeid: mosaiik aknakaunistused, küünlaalused, peegli- ja pildiraamid, erinevad ehted jne.
Juhendaja on Tartu Erakooli käsitööõpetaja alates 2013. aastast ja tegelenud hobi korras klaasvitraažide loomisega.

Klaasvitraaźi huviringi tegevust toetab Tartu linn.