Osalejad: alates 3. klass
Toimumisaeg ja –koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/ 
Õpetaja: Regina Pai
Õppetasu ja -maht: 256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 90 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on lapse loovuse ja käelise tegevuse arendamine, luues mitmesuguseid vitraaže ja samas tehnikas valmistatud esemeid. Esmalt tehakse tutvust Tiffany tehnikaga (väikeste värviliste klaasitükikeste ühendamine looklevate tinajoontega), seejärel luuakse kavandeid vitraaźi valmistamiseks. Kui tehnika on selge ja esmased kogemused saadud, on õpilastel võimalus enda tööd ise planeerida. Võimalik on valmistada järgmiseid esemeid: mosaiik aknakaunistused, küünlaalused, peegli- ja pildiraamid, erinevad ehted jne.

Õpetaja on Tartu Erakooli käsitööõpetaja alates 2013. aastast ja tegelenud hobi korras klaasvitraažide loomisega.