Osalejad: 1.-4. klass
Toimumisaeg ja –koht:
Õpetaja:
Regina Pai
Õppetasu ja –maht: 272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€ (sisaldab toiduainete maksumust)
1
1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esimesed julged sammud kokanduses. Enne kokkamist tutvutakse ka vajalike ohutusnõuetega köögis. Igal kohtumisel valmib üks maitsev toit ja lapsed saavad retsepti kordamiseks vajalikud juhendid koju kaasa. Äratatakse huvi kokkamise vastu, tehakse toidud ise valmis ja süüakse preemiaks ära ka.

Õpetaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala. Töötab Tartu Erakoolis kodundus- ja käsitööõpetajana alates 2013. aastast. HuviTERAs juhendab ka klaasvitraaži huviringi.