Osalejad: 1.-2. klass, 3.-4. klass, alates 5. klass
Toimumisaeg ja –koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/ 
Õpetaja:
Keret Altpere
Õppetasu ja –maht: *Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

272€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 34€ (sisaldab toiduainete maksumust)
1.-4. klass: 1 kord nädalas 60 minutit/ 30 tundi õppeaastas

344€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 43€ (sisaldab toiduainete maksumust)
alates 5. klass: 1 kord nädalas 90 minutit/ 30 tundi õppeaastas

Huviringi eesmärgiks on tutvuda kokakunsti köögipoole ja maailma rahvusköökide retseptidega. Õpitakse toiduvalmistamiseks vajalikke töövõtteid ning uuritakse retsepte kõikidelt mandritelt. Igal kohtumisel rännatakse uude riiki, et saada tuttavaks selle maa toidukunsti ja kultuuriga. Huviringis tehakse kõik uuritavad retseptid väikestes rühmades valmis ja süüakse ühiselt ära. Tähelepanu pööratakse nii lauakatmise kommetele kui ka eri maade kultuuridele.

Õpetaja armastab kunsti, kultuuri, rahvusköökide roogi ja köögis toimetamist. Ta töötab Tartu Erakooli kunsti, käsitöö ja kodunduse õpetajana aastast 2011.