Osalejad: alates 6. klassist
Toimumisaeg ja -koht:
Juhendaja: Meelis Brikker
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 2 x 45 min/ 60 tundi õppeaastas
ühes osas 224€/ kahes osas 112€/ osade kaupa 8 x 28€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on oma laua- ja kaardimängude loomine. Loomeprotsessi käigus tutvutakse mängude ülesehituse ja mänguelementidega, õpitakse, kuidas kavandada ja testida oma loodud mänge ning katsetatakse erinevaid tehnikaid mängude illustreerimiseks ja kujundamiseks (töö pilditöötlustarkvaraga). Täiendavalt õpitakse koostama reklaamtekste ja mängujuhiseid, tutvutakse, mängitakse ja analüüsitakse erinevat tüüpi eksisteerivaid laua-, kaardi- ja rollimänge. Võimalusel tehakse tööd meeskondades, kaasates huviringi tegevusse ka teiste huviringide õppureid (tagasisidestamiseks, testimiseks või ühisloomeks).

Juhendaja on varasemalt juhtinud mänguklubisid täiskasvanutele ning õpetanud õppe mängustamist Tartu Ülikoolis õpetajahariduse erialadel ning õpetajate täiendkoolituses.