Osalejad: 5-6 aastased (1. aasta) ja 6-7 aastased (2. aasta)
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Margo Metsoja
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robotite, nende ehitamise ja programmeerimisega. Kasutatakse WeDo robootikakomplekte, lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega (Dash, Codey Rocky) ja puututakse kokku lihtsama programmeerimisega. Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduslike ainete eriala. Töötanud HITSA ProgeTiigri koordinaatorina, aidates maakonna koolidel ja lasteaedadel alustada robootikaringidega. Lisaks on ta töötanud Tõrva Raadio tehnikajuhina, kinojuhina, viinud läbi mitmeid huviringe (fotograafia, multimeedia, discolf..) ning muuhulgas loonud põgenemismaja ja korraldanud võrgupidusid.