Osalejad: 5-6 aastased ja 6-7 aastased
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendaja: Sirle Morozova
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robootikaga läbi WeDo legorobotite. Teistega koostööd tehes saab laps kokku panna legoroboti ning arvutis esmase kokkupuute programmeerimisega. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi.
Vanuseliselt on alustamiseks parim aeg alates 6. eluaastast.

Juhendaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteadusteõpetaja eriala, hetkel õpib lisaks matemaatikaõpetajaks. On töötanud koolis nii õpetaja kui ka ringijuhendajana. Robootikahuvilisena on läbinud TÜ Tehnoloogiainstituudis Robootika õpetajatele I ja II astme koolitused.