Osalejad: 5-6 aastased ja 6-7 aastased (2. aasta)
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetaja: Sirle Morozova
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on teha esmane tutvus robootikaga läbi WeDo legorobotite. Teistega koostööd tehes saab laps kokku panna legoroboti ning arvutis esmase kokkupuute programmeerimisega. Vanemate lastega, kes ühe aasta on juba huviringis käinud, ehitatakse natukene aeganõudvamaid mudeleid ning proovitakse keerulisemaid programmeerimise võimalusi.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteadusteõpetaja eriala, hetkel õpib lisaks matemaatikaõpetajaks. Ta on töötanud koolis nii õpetaja kui ka ringijuhendajana. Robootikahuvilisena on läbinud TÜ Tehnoloogiainstituudis Robootika õpetajatele I ja II astme koolitused.