Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetaja: Inge Arnold
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvustada lastele erinevaid liikumisi läbi tantsu ja mängu, arendada loovust ning tekitada huvi liikumise vastu. Laps arendab oma kehalisi võimeid (kiirust, osavust, tugevust, tasakaalu, koordinatsiooni).

Tunnis mängitakse rütmi- ja liikumismänge ning pannakse kokku lihtsamaid tantsulisi liikumisi.

Õpetaja on töötanud lasteaia muusika- ja rütmikaõpetajana, kehalise kasvatuse õpetajana ja eripedagoogina. Hetkel töötab ta lisaks HuviTERAle klassiõpetajana Tartu Erakoolis ning treeneri ja väikelaste juhendajana Ciara Tantsukoolis.