Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht: 
Õpetaja: Kristiin Kulpson
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvustada õpilastele eripäraseid liikumisi läbi tantsu ning mängu, anda ülevaade erinevatest tantsuelementidest ning arendada loomingulist mõtlemist ja liikumise tundlikust. Õpilased töötavad nii individuaalselt, paarides kui ka grupiti.

Õpetaja on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti viimase kursuse tudeng. Ta on töötanud tantsuõpetaja ja treenerina ligi kolm aastat ning on täiendanud ennast erinevates töötubades nii Eestis kui ka Ameerikas.