Osalejad: alates 3. klassist
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendaja: 
Taavi Duvin
Õppetasu- ja maht: 1 kord nädalas 2 x 45 min/ 60 tundi õppeaastas
ühes osas 224€/ kahes osas 112€/ osade kaupa 8 x 28€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringis kasutatakse uut ja kiirelt arenevat MakeBlock platvormi. Tegemist on Arduinol põhineva riistvaraga, kuid ühenduste loomise ja programmi tegemise protsess on tehtud veelgi lastesõbralikumaks (riistvara programmeerimine analoogselt Scratchiga). Edasijõudnutele on säilinud võimalus ise koodi kirjutada ja kaableid ühendada. Ringis ehitatakse ja programmeeritakse erinevaid roboteid, suuremat rõhku pööratakse erinevate andurite kasutamisele.

Juhendaja omab magistrikraadi informaatikaõpetaja erialal. Töökogemus on nii arvutiõpetaja, kooli IT-spetsialisti kui ka üliõpilaste bakalaureuse- ja magistritööde juhendajana. On osalenud ka Eesti huvikoolide jaoks tehnika valdkonna robootika ainekava väljatöötamisel.