Osalejad: 5-6 aastased
Toimumisaeg ja –koht: tunniplaan
Juhendaja: Meelis Kuldkepp
Õppetasu ja –maht: 1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Male ja mõttemängude ring võimaldab üheaegselt mängida ja mõtlemist arendada. Ringis mängitakse erinevaid mõttemänge, nii selliseid, kus info on laual olemas (vaja ainult kombineerida või arvutada) kui ka selliseid, kus vajalik info on vaja leida. Viimased arendavad muuhulgas teistega kokkulepete sõlmimise ja mõistlike riskide võtmise oskust. Lauamängud õpetavad olemasolevat varandust haldama ja mõistlikult kasutama. Lauamängud simuleerivad päris elulisi olukordi ning on harivad ja lõbusad.

Juhendaja on töötanud malekoolis treenerina, viinud läbi male huviringe koolides ja lasteaedades ning bridźiringi HuviTERA õpilastele.