Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja:
Liis Vahter
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: pillimäng (eelkõige ansamblimäng ja improvisatsioon), muusika kuulamine, laulmine ja muusikaline liikumine.

Õpetaja on lõpetanud Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolimuusika erialal. Lisaks HuviTERAle töötab ta Tartu Erakooli muusikaõpetajana. Ta on kirjutanud muusikat noortemuusikalidele ning juhatanud laulukoore.