Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetaja: 
Karl Valkna
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 30 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada lapse muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis. Olulisel kohal on ka koostööoskuse arendamine. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: pillimäng (eelkõige ansamblimäng), muusika kuulamine, laulmine. Põhiline on, et laps tunneks rõõmu nii hakkamasaamisest kui ka eneseväljendusest.

Õpetaja on õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis laulmist. Valdab erinevaid pille nagu kitarr, klaver, trummid, basskitarr, saksofon, plokkflööt ja ukulele. Samuti on ta õppinud muusikateooriat ja lisapille Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis.