Osalejad: 3-4 aastased ja 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendaja:
 Maia Kapsi
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 35 min (3-4 a)/ 30 tundi õppeaastas
1 kord nädalas 40 min (5-6 a)/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada laste muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust väiksemas grupis, arvestades laste individuaalsust.
Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: laulmine, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine. Põhiline on, et laps tunneks rõõmu nii hakkamasaamisest kui ka eneseväljendusest. Laps peaks olema piisavalt iseseisev tegevustes osalemiseks ka lapsevanema juuresolekuta.
Juhendaja on suurte kogemustega muusikaõpetaja ja populaarne ringijuhendaja.