Osalejad: 1.- 4. klass ja 5.- 9. klass
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendaja: Anu Liiv
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 2 x 45 min/ 60 tundi õppeaastas
ühes osas 184€/ kahes osas 92€/ osade kaupa 8 x 23€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on arendada õpilaste loovust, koostöö- ja esinemisoskust, suulist ja kehalist väljendusoskust, sotsiaalseid oskusi. Tutvustada õpilastele teatrimaailma ning selle toimimist.
Näiteringis kehastutakse kõikvõimalikeks tegelasteks ja satutakse ettearvamatutesse olukordadesse ja kohtadesse, sest teatris on kõik võimalik! Teatrimängud, improvisatsioon ja etüüdid aitavad arendada koostööd, loovust, kujutlusvõimet, kiiret mõtlemist, esinemisoskust ja esinemisjulgust ning suulist ja kehalist väljendusoskust. Näiteringis luuakse koos lühemaid ja pikemaid lavastusi.
Õpitakse, kuidas laval olla, liikuda ja häält teha. Kevadel pannakse end proovile ka suuremal laval Tartu Kooliteatrite Festivalil. Näiteringis osaleja võiks olla avatud ning valmis teistega koostööd tegema, samuti on oluline huvi teatri vastu.
Õpetaja on Tartu Erakooli huvijuht, õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias draamapedagoogika suunal ja viinud läbi näiteringe HuviTERAs ja Teatri Kodus. Lisaks on ta saanud foorumteatri kogemuse MTÜ-s PAL.