Osalejad: alates 5. klassist
Toimumisaeg ja -kohttunniplaan
Juhendaja: Taavi Duvin
Õppetasu- ja maht: 1 kord nädalas 2 x 45 min/ 60 tundi õppeaastas
ühes osas 224€/ kahes osas 112€/ osade kaupa 8 x 28€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviring on mõeldud õpilasele, kes on varasemalt programmeerimisega tuttav.
Arduino on programmeeritav arendusplaat, mille külge saab ühendada erinevaid LEDe, mootoreid, andureid jne. Huviringis tutvutakse põhjalikumalt arduino stardikomplekti ja selle erinevate komponentidega. Õpitakse koostama elektroonikaskeeme ja tehakse nii lihtsamaid kui ka keerukamaid programme. Samuti uuritakse erinevaid uuemaid ja vanemaid arvutisüsteeme/ operatsioonisüsteeme.
Juhendaja omab magistrikraadi informaatikaõpetaja erialal. Töökogemus on nii arvutiõpetaja, kooli IT-spetsialisti kui ka üliõpilaste bakalaureuse- ja magistritööde juhendajana. On osalenud ka Eesti huvikoolide jaoks tehnika valdkonna robootika ainekava väljatöötamisel.

NutiLabori eesmärgiks on anda meie huviringi lastele teadmisi ja praktilisi kogemusi programmeerimisest.

Vaata Maailma, Elioni, EMT ja Microsofti poolt 2012. aastal algatatud NutiLaborite projekti eesmärgiks on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis.
NutiLabori projekti tutvustuse ja toetajad leiate NutiLabori kodulehelt.

Nutilabori juhendajate tööd toetab Playtech Estonia OÜ