fbpx

Rahatarkus

Laua- ja mõttemängud

Rahatarkuse huviringis õpime, kust raha tuleb ja kuhu läheb; kuidas raha kasvatada ja mida tähenda targalt tarbimine.

Huviringis käsitletakse põhimaterjalina Eesti esimest lastele mõeldud rahatarkuse raamatut „Tom õpib rahamängu“. See raamat jutustab ühest asjalikust poisist nimega Tom, kes läbi igapäevaste olukordade saab uusi teadmisi raha, ettevõtlikkuse ja väärtuste kohta. Kogu rahatarkus saadakse mängulises võtmes ning lastele arusaadavas ja lihtsas keeles läbi arutelude, praktiliste tegevuste, laua- ja rollimängude.

Kerstin Kekišev - Rahatarkus

Kerstin Kekišev

Õpetaja on Tartu Erakooli 1.klassi õpetaja, kes saab lastega kiiresti kontakti ning väärtustab rahatarkuse õpetamist lastele juba noores eas. Õpetajale pakuvad huvi ettevõtlus, investeerimine ja enese pidev arendamine. Huviringi idee tuli soovist oma õpilastesse tuua usk ja tahtmine ise maailm paremaks muuta.

Ainekava

Rahatarkuse huviring kuulub üldkultuuri valdkonda. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud 2.-3. klassi õpilastele, keda huvitavad teadmised rahast, ettevõtlikkusest ja mõistlikust tarbimisest.

Õppe-eesmärgid

– Anda teadmisi ja oskusi rahaga ümberkäimiseks;
– arendada õpilasse loogilist mõtlemist, ettevõtlikkust ja loovust;
– anda teadmisi mõistlikust tarbimisest;

Õpiväljundid

– teab, mis on rahatarkus ja kes on ettevõtlik inimene;
– teab, mis on raha ja selle väärtus;
– oskab arutleda erinevatel rahaga seotud teemadel;
– teab, et raha saamiseks tuleb teha tööd;
– teab, mis on eelarve ja milleks on see vajalik;
– oskab seada eesmärki ja mõistab kogumise/säästmise vajadust;
– teab, mis on taaskasutus ja tark tarbimine;
– mõistab, et raha on maksevahend, kuid kõike raha eest osta ei saa;
– teab, mis on investeerimine ja kuidas panan raha kasvama;
– märkab probleeme, oskab neile pakkuda praktilisi lahendusi.

Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

Õppeteemad on jaotatud 30 tunnile ja tegevus tunnis on kohandatud vastavalt õpilaste vanusele ja kogemusele.

– Tutvumine rahatarkuse ja ettevõtlikkuse mõistetega (arutelu, ajurünnak).
– Raha, sh sularaha ja virtuaalraha, rahaga arveldamine, pank, pangakaart, internetipank, turvaline raha hoiustamine, raha kasvatamine.
– Minu raha. Taksuraha, palk, kogumine, säästmine.
– Eelarve. Eelarve vajalikkus, väljamõeldud eelarve analüüs.
– Asjad. Esmatarbekaup ja luksuskaup. Toodete võrdlemine.
– Taaskasutus. Vanale asjale uue elu andmine. Annetamine
– Lauamängu „Rahatarkuse kompass“ mängimine, analüüs.

Vajalikud töö- ja õppevahendid

Õpetaja pakub õpilastele ise vajalikke töövahendeid, kuid hea oleks, kui lapsel oleks kaasas pinal põhiliste kirjutusvahenditega (harilik, kustutuskumm, värvipliiatsid). Aeg-ajalt kasutame õppetöös ipadi, millest eelnevalt lastele teada antakse.

Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppekava maht on 30 tundi. Õpe toimub minimaalselt 1 kord nädalas üks tund (45 minutit) korraga. Õppetund koosneb teema selgitusest ja sellele järgnevast praktilisest osast.

Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava on mõeldud 2.-3. klassi ettevõtlikele õpilastele. Osalemiseks piisab huvist antud valdkonna vastu ning üldhariduskoolis õpitust. Õppekava on üles ehitatud nii, et õpilane saab soovi korral huviringiga liituda ka järgnevatel õppeaastatel.

Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste arengust saavad vanemad pidevalt teavet lapsi kuulates ja õpetajaga vesteldes.

Õpingute lõpetamise tingimused

Õpilane on:
– osalenud üle 60% tundidest;
– omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.
Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta.

Huviringi astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .
Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.

Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”. Jälgige, et olete 2022/2023 õppeaasta lehel.
Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst HuviTERA, näete kõikide rühmade (huviringide) valikuid lähtuvalt Teie lapse või enda vanusest. Iga huviringi jaoks tuleb teha eraldi taotlus.
Enda nime alt taotluse tegemiseks tuleb avalehel valida "Tee taotlus enda kohta". 

Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! 
Kui hiljem selgub, et huviringi toimumisaeg siiski ei sobi, saab lepingu kuni septembri lõpuni tühistada ilma, et esitaksime arve.

Huviringi valides jälgige kindlasti ka toimumise kohta (LõunaTERA, TäheTERA, ProTERA).

Kui olete lepingu kinnitanud, on taotlus meil kohal ja ei pea muretsema. Kinnituskirja saadame ringide kohta, kus on mitu gruppi. Teiste gruppide toimumisaegu näeb tunniplaanist.

Täpsema info huviringide, õpetajate ja õppetasude kohta leiab meie huviringide nimekirjast.

Tunniplaani avaldame kodulehel hiljemalt septembri alguses. 
Kui pakutud aeg lapsele ei sobi, proovime võimalusel leida mõne teise grupi aja.

Asukohad:

LõunaTERA

Vanusegrupp:

1.-3. klass
4.-6. klass

Õpetaja:

Kerstin Kekišev

Toimumisajad:

Planeeritav aeg esmaspäev 16.10-16.55
Avame grupi, kui lisandub piisavalt registreerunuid.

Toimumiskoht:

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 45 minutit/ 30 tundi õppeaastas
200€/õppeaasta, osamaksetena 8 x 25€

Alla 18-aastaste huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Tagasiside

Jaga

Miks valida HuviTERA?

Lai valik huviringe erinevates valdkondades.

Kaasaegsed vahendid ning hubased ruumid iga huviringi läbiviimiseks.

Õpetajad on kogenud ja oma ala eksperdid.

Läbi huvihariduse saavad lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Veel huviringe

Leia meie nimekirjast veel mõni põnev huviring.

Meelis Brikker

TäheTERA
4.-6. klass, 7.-9. klass
alates 6. klass

Lande Lampe-Kits

TäheTERA
1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 5-6 aastased
6-7 aastased lasteaia lapsed

Artiklid ja uudised

Mängu programmeerimise võistlus

PROGRAMMEERIMISVÕISTLUS – LABÜRINDI LÄBIMISE MÄNG JUHEND Võistlusperiood 14. november – 10. detsember 2022 Võistluse ülesandeks on luua Scratch keskkonnas labürindi läbimise mäng.  Osalemine toimub individuaalselt

Loe edasi >>

Uus HuviTERA õppeaasta saab olema äge!

HuviTERA 2022/2023 õppeaastal avame palju põnevaid uusi huviringe ning loomulikult jätkame varasemate ringidega. Tänu lapsevanemate tagasisidele viime sisse ka mitmed uuendused, et pakkuda kvaliteetsemat ja sisukamat

Loe edasi >>