Osalejad: alates 1. klassist
Toimumisaeg ja -koht: tunniplaan
Juhendajad: Kairi Möller
Õppetasu ja -maht: 1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
ühes osas 144€/ kahes osas 72€/ osade kaupa 8 x 18€
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tekitada ja hoida lastes huvi ja uudishimu loodusteaduste vastu. Teaduslaboris õpitakse läbi uurimise, katsetamise ning arendatakse käelisi oskusi. Ringitundides tehakse katseid ja teadusteatrit, ehitatakse mudeleid ja proovitakse leiutada midagi päris uut, nokitsetakse üksinda ja töötatakse meeskonnas, tegutsetakse siseruumis ja vahel ka õues. Osalema on oodatud nii väiksemad kui suuremad teadushuvilised.
Juhendaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduste õpetaja eriala, töötanud ligi 5 aastat koolis loodusainete õpetajana ja vahepeal kogunud 7 aastat mitmekülgseid kogemusi ja oskusi teaduskeskuses AHHAA.