Osalejad: 1.-3. klass, alates 4. klass
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/
Õpetaja: Kairi Möller
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tekitada ja hoida lastes huvi ja uudishimu loodusteaduste vastu. Teaduslaboris õpitakse läbi uurimise, katsetamise ning arendatakse käelisi oskusi läbi ise tegemise. Ringitundides tehakse erinevaid katseid, ehitatakse mudeleid ja proovitakse leiutada midagi päris uut. Nokitsetakse üksinda ja töötatakse meeskonnas, tegutsetakse siseruumis ja vahel ka õues. Osalema on oodatud nii väiksemad kui suuremad teadushuvilised ja tegutsemistahtelised lapsed.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduste õpetaja eriala, töötanud ligi 5 aastat koolis loodusainete õpetajana ja vahepeal kogunud 7 aastat mitmekülgseid kogemusi ja oskusi teaduskeskuses AHHAA.