fbpx

Mänguline õppimine

Mänguline õppimine

Toimumiskohad:

Osalejad:

Õpetaja:

Tuuli Hiiesalu

Toimumiskohad:

Osalejad:

Õpetaja:

Tuuli Hiiesalu

Toimumise aeg ja ruum:

Reede, 10.00-10.30, LõunaTERA raamatukogu

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 30 minutit/ 30 tundi õppeaastas
168€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 21€

Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on laste sotsiaalsete oskuste arendamine erinevate mänguliste tegevuste kaudu ning positiivse hoiaku tekitamine õpitegevuste vastu. Erinevate mängude abil arendatakse empaatiavõimet, kuulamis-, suhtlemis- ja koostööoskusi. Oluline koht õpitegevuste valikul on laste mälu, mõtlemise, tähelepanu, loovuse ja peenmotoorika arendamisel.
Tuuli Hiiesalu on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala. Töötanud muuhulgas klassiõpetajana, meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajana ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialistina. Hetkel HuviTERA õppekorraldaja ja ringijuhendaja.