fbpx

Rollimängud

Rollimängud

Toimumiskohad:

Osalejad:

Õpetaja:

Meelis Brikker

alates 6. klass

Toimumiskohad:

Osalejad:

alates 6. klass

Õpetaja:

Meelis Brikker

Toimumise aeg ja ruum:

Neljapäev 16.15-17.45, ProTERA klass 04

Õppetasu ja -maht:

1 kord nädalas 90 min/30 tundi õppeaastas
280€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 35€

Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Rollimängud on loominguliseks vahendiks arendada probleemilahendusoskust ning siduda mängulisse tegevusse väga erinevad üldoskused, sealhulgas suhtlusoskus, strateegilise mõtlemise ja koostööoskused. Lisaks ringijuhendaja poolt loodud seiklustes kaasa löömisele ja erinevate karakteritega mängimisele, saavad õpilased ka ise kätt proovida lugude jutustamises, lühikeste mängusessioonide kavandamises, vajalike mänguvahendite illustreerimises ja meisterdamises – kusjuures mängutarvikute loomise juures on oma koht nii traditsioonilistel kui digitaalsetel kunstivahenditel ning kohati isegi 3D-tehnoloogilistel vahenditel. Huviring on mõeldud eelkõige kolmanda kooliastme õpilastele, keda huvitavad muinasjutud, ulmefilmid ja/või ulmekirjandus, mängud, näitlemine, joonistamine, maalimine, töö arvuti ja oma käega.
Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia eriala ja Tartu Kunstikooli illustraatori kutseõppe. Ta on olnud vabakutseline illustraator ja hobifotograaf enam kui 12 aastat. Hetkel töötab loodusainete õpetajana Tartu Erakoolis, õpetades peamiselt füüsikat, loodusõpetust ja bioloogiat. Erinevaid kodumaiseid ja rahvusvahelisi mänguringe on õpetaja juhendanud viimased 10 aastat. Varasemalt on õpetaja töötanud ligi 5 aastat haridustehnoloogia spetsialistina haridusteaduste instituudis ja koolitanud õpetajaid muuhulgas ka õppe mängustamise teemal.