Osalejad: 1.-3. klass
Toimumisaeg ja -koht: 
Õpetaja: Kristiin Kulpson
Õppetasu ja -maht: 184€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 23€
1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvustada õpilastele eripäraseid liikumisi läbi tantsu ning mängu, anda ülevaade erinevatest tantsuelementidest ning arendada õpilase loomingulist mõtlemist ja liikumise tundlikust. Õpilased töötavad nii individuaalselt, paarides kui ka grupiti.

Kristiin Kulpson õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias Tantsukunsti. Ta on töötanud tantsuõpetajana ja treenerina ligi kolm aastat ning on täiendanud ennast erinevates töötubades nii Eestis kui ka Ameerikas.