Osalejad: 1.-3. klass ja 4.-6. klass
Toimumisaeg ja -koht: Sellel õppeaastal gruppi ei avata
Õpetaja:
Õppetasu ja -maht: 184€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 23€
1 kord nädalas 60 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvustada õpilastele eripäraseid liikumisi läbi tantsu ning mängu, anda ülevaade erinevatest tantsuelementidest ning arendada õpilase loomingulist mõtlemist ja liikumise tundlikust. Õpilased töötavad nii individuaalselt, paarides kui ka grupiti.