Osalejad: 5-6 aastased
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja:
Kaie Kubri
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on laste sotsiaalsete oskuste arendamine lastekirjanduse kaudu ning positiivse hoiaku tekitamine õpitegevuste vastu. Erinevate lugude abil arendatakse empaatiavõimet, kuulamis-, suhtlemis- ja koostööoskusi. Oluline koht õpitegevuste valikul on laste mälu, mõtlemise, tähelepanu, loovuse ja peenmotoorika arendamisel.

Õpetaja on Tartu Erakooli klassi- ja eelkooliõpetaja ja mitmete matemaatika ning eesti keele õppevahendite autor. HuviTERAs on ta juhendanud kunstiringi juba üle 10 aasta.