HuviTERA ringide toimumine jõulueelsel nädalal ja uuel aastal

TäheTERA majas toimuvad kõik huviringid 20. ja 21. detsembril. Alates 22. detsembrist on huviringid vaheajal.

LõunaTERA majas jõulueelsel nädalal (20.-22. detsembril) koolilaste huviringe ei toimu. LõunaTERA lasteaia huviringid 21.-22. detsembril toimuvad .

Koolilaste huviringidega jätkame mõlemas majas uuel aastal alates 10. jaanuarist.

Hetkel kehtivad piirangud

Üldharidus- või kutsekoolide täielikult vaktsineeritud või koroonahaiguse läbi põdenud õpilased ei pea end pärast koolis toimunud lähikontakti testima ega jääma karantiini, kui haigussümptomeid ei esine.

Vaktsineerimata ja haigust mitte põdenud õpilased, sõltumata vanusest peavad haridusasutuses, sh huvitegevuses ja noorsootöös toimunud lähikontakti korral end testima: tegema mitte varem, kui kontaktist möödumise 4. päeval PCR testi avalikus testimiskohas. Kui test on negatiivne, rakendub lihtsustatud karantiin, mille vältel tohib osaleda õppetöös ja huvihariduses (sh huvikoolis, huviringis, treeningutel, noorsootöös).

See tähendab, et isegi kui testitulemus on negatiivne, siis lähikontakti toimumisest kümne päeva jooksul ei tohi osaleda muudes tegevustes, näiteks käia kinos, teatris, muuseumis, kohvikus jms.

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps.

Üle 18-aastased huvihariduses ja -tegevuses, täienduskoolituses ja noorsootöös osalejad peavad esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Käitumine haigestumise korral

Koroonaviiruse levik ja huvihariduse valdkond: kehtivad juhised

https://www.hm.ee/et/koroona

Viiruse tõkestamine

Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa selle ennetamisel: vaktsineerida end esimesel võimalusel, kanda nakkusohtlikes olukordades maski, hoida distantsi, nakkuse tuvastamiseks testida, kindlustada siseruumides puhas õhk, järgida hügieeninõudeid ja puhastada pindu.