fbpx

Olga Kitsing

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli Klassiõpetaja eriala ning töötanud õpetajana nii lasteaias kui ka koolis. Samuti on õpetaja lõpetanud EMÜ Majandusarvetuse eriala, mille üks osa oli orienteeritud matemaatika-informaatika-tehnika spetsiifikale. Huvitub tehnikast ja aitab seoseid luua teooria ja reaalse elu vahel.

Õpetaja poolt juhendatavad huviringid