HuviTERA ringide õppetasu kehtestab koolipidaja Hariduse Edendamise SA enne uue õppeaasta ringide väljakuulutamist.

6. ÕPPETASU MAKSMISE KORD

6.1. Õppemaksu suuruse algavaks õppeaastaks kehtestab pidaja vähemalt seitse päeva enne õppeaasta huviringidesse registreerimise algust.
6.2. Õppemaks on jagatud kaheksaks võrdseks osamakseks.
6.3. Esimene tasumine toimub õppetööga liitumisele järgneval kuul.
6.4. Leping lõppeb 31.mail või lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel sooviavaldusele järgneva kalendrikuu viimasel päeval.
6.5. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni.
6.6. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel.
6.7. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
6.8. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel kaheksaks osaks.

 

Hetkel kehtivad õppetasud (2021/2022 õppeaasta)

HESA juhatuse otsus nr 14 01.06.2021. Erahuvikool HuviTERA õppetasude kinnitamine 2021/2022 õppeaastaks.

Lasteaialastele pakutavate huviringide õppemaksude suurused:

  • 30-minutiline tund 21€/kuu, 168€/aasta
  • 45-minutiline tund 23€/kuu, 184€/aasta
  • 45-minutiline tund koos lisavahenditega (kunst) 25€/kuu, 200€/aasta

Koolilastele pakutavate huviringide õppemaksude suurused:

  • 45-minutiline tund 21€/kuu, 168€/aasta
  • 60-minutiline tund 25€/kuu, 200€/aasta
  • 60-minutiline tund lisavahenditega (kunst) 27€/kuu, 216€/aasta
  • 60-minutiline tund lisavahenditega (kokandus) 35€/kuu, 280€/aasta
  • 90-minutiline tund 35€/kuu, 280€/aasta