Osalejad: 1.-3. klass
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetaja: Kristiina Vinkel
Õppetasu ja -maht: 256€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 32€
1 kord nädalas 60 min/1. poolaasta ja 90 min/2. poolaasta,  30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on tutvuda kaardilugemise ning orienteerumisspordi algtõdedega, seejuures arendades laste taiplikkust ja üldiseid kehalisi võimeid. Lähemat tutvust tehakse erinevate kaartide, enamlevinud leppemärkide ning kompassiga. Lisaks harjutatakse enda asukoha määramist, kaardi ja kompassiga maastikul liikumist ning kontrollpunktide läbimist. Orienteerumise põhimõtete omandamine toimub läbi põnevate mängude ja ülesannete. Kevadel võetakse õpitu kinnistamiseks osa Tartu linnas või selle lähiümbruses toimuvatest orienteerumispäevakutest.

Õpetaja on orienteerumisspordiga tegelenud ligi 20 aastat, olles seejuures orienteerumisklubi West liige. Ta on osalenud mitmetel Eesti tiitlivõistlustel ning olnud abiks rahvusvaheliste orienteerumisvõistluste korraldamisel. Praegu töötab ta Tartu Erakoolis klassiõpetajana ja on juhendanud varasemalt orienteerumise huvitundi.