Osalejad: 1.-3. klass
Toimumisaeg ja -koht: https://huvitera.ee/tunniplaan/ 
Õpetaja: Tuuli Hiiesalu
Õppetasu ja -maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Õpilased omandavad aasta jooksul esmased programmeerimisalased oskused. Töö toimub programmeerimiskeskkonnas Scratch, mis pakub programmeerimise õpetamise seisukohalt kõiki vajalikke väljundeid ning on lastele atraktiivne. Õppeaasta teises pooles tutvutakse ka erinevate animatsioonitehnikatega ning tehakse Scratch keskonnas valmis oma animatsioon.

Tuuli Hiiesalu on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari klassiõpetaja eriala ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala. Töötanud muuhulgas meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetajana ning Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kommunikatsioonispetsialistina.