Osalejad: 1.-4. klass (algajad)
Toimumisaeg ja -koht:
Õpetajad: Margo Metsoja
Õppetasu- ja maht: 152€ õppeaasta/ osade kaupa 8 x 19€
1 kord nädalas 45 min/ 30 tundi õppeaastas
*Huvihariduse kuludelt saab taotleda tulumaksutagastust.

Huviringi eesmärgiks on robotite, andurite ning nende tööpõhimõtete uurimine. Kasutatakse WeDo robootikakomplekte ja lahendatakse ülesandeid põnevate robotitega (Dash, Codey Rocky). Ringis ehitatakse ja programmeeritakse erinevaid roboteid, suuremat rõhku pööratakse erinevate andurite kasutamisele. Olulisel kohal on koostööoskuse arendamine, kuna tehakse palju paaristööd.

Õpetaja on lõpetanud Tartu Ülikooli loodusteaduslike ainete eriala. Töötanud HITSA ProgeTiigri koordinaatorina, aidates maakonna koolidel ja lasteaedadel alustada robootikaringidega. Lisaks on ta töötanud Tõrva Raadio tehnikajuhina, kinojuhina, viinud läbi mitmeid huviringe (fotograafia, multimeedia, discolf..) ning muuhulgas loonud põgenemismaja ja korraldanud võrgupidusid.