Vastavalt Vabariigi Valitsuse vastu võetud otsusele toimuvad märtsis enamik HuviTERA huviringe distantsõppena. Millal ja kuidas distantsõpe toimub, annavad teada huviringide õpetajad.

Erandina toimuvad õues kontaktselt spordi ja liikumisringid, näitering ja orienteerumine. Kontakttundide lubamist jäävad ootama muusikaringid, mänguline õppimine, kokandusringid ning disaini ja käsitöö ring.

Nimetatud õppekorraldus kehtib praegustel andmetel märtsi lõpuni. Loodame väga, et aprillis saame jätkata juba kontaktis või ilusate ilmade korral ka välitundidega.

Aitäh, et olete sellel keerulisel õppeaastal meiega koostöiselt toimetanud ja püsige terved!