Vastavalt Vabariigi Valitsuse vastu võetud otsusele toimuvad märtsis enamik HuviTERA huviringe distantsõppena. Millal ja kuidas distantsõpe toimub, annavad õpilastele teada huviringide õpetajad.

Nimetatud õppekorraldus kehtib praegustel andmetel 11. aprillini.

Aitäh, et olete sellel keerulisel õppeaastal meiega koostöiselt toimetanud ja püsige terved!