fbpx

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Õppijate täiendkoolitusele vastuvõtt

Erahuvikool HuviTERA koolitusele on võimalik registreeruda kodulehel ära toodud registreerimisvormi kaudu. Registreerumiseks on vajalik teatada õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja nimi ja e-posti aadress.

Peale registreerumist saadetakse õppijale nädala jooksul kinnitus õppija e-posti aadressile registreerumise kohta.

HuviTERA jätab endale õiguse koolitust edasi lükata või ära jätta, seoses väheste registreerujatega, teavitades õppijat sellest esimesel võimalusel.
Koolitusele registreerumiseks on vajalik õppija isikukood, kuna tunnistuse ja/või tõendi väljastamiseks lähtuvalt täienduskoolituse standardist (§ 3 lõige 3) on vaja kanda lõpetamist või läbimist kinnitavale dokumendile õppija isikukood. Kui õppija on Eesti Töötukassa klient ning soovib osaleda koolitusel läbi Eesti Töötukassa koolituskaardi, on vajalik isikukood ka registreerimise teostamiseks Eesti Töötukassa portaalis. 

Õppetasudele käibemaksu ei lisandu. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks. Kokkuleppel on võimalik tasuda õppetasu osade kaupa.

Õppijate väljaarvamine koolituselt

Õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus, arvatakse koolituselt välja ja ei väljastata tunnistust. Erandjuhul on võimalik kokku leppida individuaalne ajakava, kuidas koolitus täismahus läbida. Kui õppija loobub koolitusest koolituse ajal, siis õppetasu ei tagastata.

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused

Õppetasu tasutakse Hariduse Edendamise SA poolt väljastatud arve alusel. Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks. Õppetasu sisaldab teooriakoolitust, vajadusel praktikat, materjale, tunnistust.

Ettemaksutud õppetasu tagastatakse, kui koolitus jääb ära täiendkoolitusasutuse tõttu või kui koolitatav teatab oma mitte osalemisest vähemalt kaks päeva ette. Muudel juhtudel õppetasu ei tagastata.

Erahuvikool HuviTERA on esitanud majandustegevusteate kõigi õppekavade kohta, kuid need ei ole seotud kutsestandarditega. Täiskasvanute täiendkoolituse koolituskulude osas jõustus 01.01.2016 tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on koolituskulu õppija täiendkoolituses osalemise kulu juhul, kui koolitajal on täiendkoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba ja on esitatud majandustegevusteated, mille õppekava eesmärk on tasemeõpe või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Kui õppekaval seda eesmärk ei ole, siis pole ka õigust saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Õppe korraldamise tingimused

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundes. Üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppekeel on määratud eelnevalt täiendkoolitusasutuse poolt või vastavalt koolituse tellija vajadusele, kas eesti, vene või inglise keeles. Asjaajamise keel täiendõppeasutuses on eesti keel.

Koolituse õppematerjalid on koolitaja ja koolitusasutuse omand, mida ilma Erahuvikool HuviTERA loata paljundada, levitada ega ärilistel eesmärkidel kasutada ei tohi.

Õppija isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks, vastavalt Täiendkoolituse standardile §3 lõige 3. Koostöös Eesti Töötukassaga on vajalik õppija isikukood registreerimisteate edastamiseks Eesti Töötukassale. Isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusele §14.