fbpx

HuviTERA

Tere tulemast HuviTERAsse!

Kas soovid saada julgeks, loovaks ja avatuks? Või oledki juba? Igal juhul oled meile oodatud.

HuviTera ootab enda siiruviirulistesse tegevustesse lapsi alates 3. eluaastast kuni põhikooli lõpuni välja. Katsetada ja ennast proovile saab panna mitmel erineval rindel. Meie ruumidesse mahuvad rõõmsalt koos toimetama nii tehnika, üldkultuuri, spordi, muusika kui ka kunsti valdkonna huviringid. Lisaks toimuvad mitmekülgsed laagrid koolivaheaegadel, peredele mõeldud kogemuspäevad, koolitused, TERAsed sünnipäevapeod jpm.

HuviTera toimetab nii TäheTera kui ka LõunaTera koolimajades. Lisaks meie Teradele ja Terakestele ootame enda huviringidesse ka kõiki teisi huvilisi mujalt lasteaedadest ja koolidest.

Moto: tarkusega julgeks, loovaks ja avatuks.

Missioon on pakkuda igale lapsele tarkust, arendada tegutsemisjulgust ja loovust, aidata kaasa lapse arenemisele terviklikuks isiksuseks. Ta hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda; teha ja vastutada.

Visioon on saada silmapaistvaks huvikooliks Tartus, kus antakse parimat ja mitmekülgseimat huviharidust, mis tugineb iseseisvaks eluks vajalikel teadmistel ja tehnoloogia ning looduse kooskõlal. Väärtustades nii õpilast, õpetajat kui lapsevanemat, oleme teenäitajaks uute hariduslike lahenduste leidmisel ning tutvustamisel kogu Eestis.

Põhiväärtused:

Terviklikkus arvestame iga lapse, õpetaja ja vanema eripära. Õpetamisel läheneme individuaalselt, toetame igakülgselt isikupärast õppimist. Toetame intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat. Formaalsest hindest tähtsam on armastus õppimise vastu. Terviklikkuse visiooni aitab ellu viia meie õppekava ning õpikeskkond.

Koostöö ja avatus väärtustame võrdväärsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevust eri koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja Tartu linna kodanikuks. Teisi koole vaatleme koostööpartneritena.

Kogukond meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet. Samas suhtleme aktiivselt teiste kogukondade ja rühmadega, oleme aktiivsed oma kogemuste tutvustamisel.

Algatus ja loovus me koolitame inimest, kes osaleb talle tähtsate asjade otsustamisel, kes julgeb oma arvamust avaldada, julgeb vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie kool soosib algatust, loovust, oma tee otsingut, seda nii koolis, kodulinnas kui kogu Eesti ühiskonnas.

Austus ja lugupidamine meid iseloomustab viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi kooliga seotud inimeste suhtes kui ka väljapool. Meie koolis valitseb distsipliin mitte hirmust, vaid lugupidamisest.