fbpx

SOODUSTUSED

HuviTERAs õppijate laste pealt saab taotleda õppetasu soodustust.

Soodustust saab taotleda Huvikoolis osalevate laste arvu pealt järgnevatel määradel:
2. lapse õppetasu 20% soodsam
3. lapse õppetasu 50% soodsam

Perekaardi omanikele kehtib ka 1. lapsele 20% soodustus!

Lapsevanem valib ise, millise lapse pealt soodustust taotleb. Soodustust saab ainult lapse ühele huviringile.
Kunsti, keraamika, kokanduse jm ringide puhul, kus on ka vahendite summa õppemaksu sees, saab soodustust huviringi baasmäära osa pealt.
Soodustuse saamise tingimuseks on Tartu (või muu elukoha KOVi) portaalis Spoku huviringis osalemise kinnitamine (1. või 2. eelistusena) hiljemalt õppeaasta 1. novembriks.
Juhul kui lapsevanem ei kinnita osalemist, tulevad järgnevad arved täismahus ning lisaks juba soodustust saadud 1. osamakse tasaarveldus. 
Portaalis ei pea kinnitama lasteaialaste osalemist huviringis, kuna KOVid toetavad vaid 7-19aastaste laste osalemist huvihariduses. 

Soodustuste taotluse avame oktoobri alguses, kui on gruppides osalemine paika loksunud!